Przetargiem ofertowym (29/06/2016) objęte są niezabudowane działki o łącznej powierzchni ponad 4,7 ha, położone na skraju Osiedla Tysiąclecie w Katowicach. Grunty położone są pomiędzy ulicami Bracką, Bederowiecką oraz Drogową Trasą Średnicową (DTŚ'ką). Teren w odległej przeszłości zabudowany był budynkami biurowymi i magazynowo-produkcyjnymi Huty Baildon.

Nieruchomość objęta jest aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (uchwała NR XI/184/11) i oznaczona symbolami: 9U, 14U, 5KSP, 1KDL. MPZP dopuszcza m.in. usługi użyteczności publicznej, parkingi i drogi.

Nowe Studium (uchwała NR XXI/483/12) przewiduje przeznaczenie w zakresie usług administracyjno-biurowych, hoteli, działalności produkcyjnej, usług, handlu do 2000 m2, a na części powyżej 2000 m2. Ponadto dopuszcza salony samochodowe, stacje paliw, zabudowę mieszkaniowo-usługową, wielorodzinną / wielofunkcyjną, targowiska, zabudowę jednorodzinną. Preferowana jest zabudowa o wysokim standardzie architektonicznym, zwłaszcza parki biznesu, parki technologiczne. Zabudowa mieszkaniowa wyposażona powinna być w tereny zieleni urządzonej.

Osiedle Tysiąclecia i dzielnica w jednym, to jeden z największych i najgęściej zaludnionych obszarów w Katowicach - ok. 22 tys. mieszkańców i 11 tys. 852 os. na kilometr kwadratowy wg. danych US z 2014 r). Dzielnica potocznie nazywana Tauzen, położona jest w północno-zachodniej części miasta i ma głównie charakter mieszkaniowy. Jest bardzo dobrze skomunikowana dzięki DTŚ i drodze krajowej nr79 (ul. Chorzowska wraz z linią tramwajową).

Więcej informacji https://4invest.pl/bracka
 

W celu uzyskania dostępu do szczegółów Przetargu Bracka (regulamin, dokumenty) konieczna jest niezobowiązująca rejestracja.


Zobacz FILM: